Statut LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince

PRAVILNICI

PRAVILNIK O GAZDOVANJU LOVIŠTEM "LUŽNICA"

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI

PRAVILNIK O OSNOVAMA STRUČNE I LOVOČUVARSKE SLUŽBE
 

ZAKONI

ZAKON O UDRUŽENJIMA

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA

ZAKON O VETERINARSTVU


 

10 LOVAČKIH ZAPOVESTI
 

1. Pravi lovac može da bude samo ispravan i pošten čovek.

2. Pravi lovac, pre svega, mora da bude dobar drug.

3. Ispunjava sve zakonske propise i ne dozvoljava nikome da lovi bez isprave.

4. Čuvaj lov i nedozvoljavaj da se lovi u nevreme, greh je ubiti kada je vreme plođenju i kada korisna divljač ima male šanse.

5. Utamanjuj štetočine, jer se tako najbolje odužuješ zemlji na kojoj loviš i od svoga zadovoljstva činiš opštu korist.

6. Ne pucaj nikad kad ti pred očima nije čist vidik, da si siguran da nećeš načiniti nesreću.

7. Neka ti je uvek ispravno oružije i municija, jer svaka nemarnost može da bude kobna i za Tebe i za onog do Tebe.

8. Pušku nosi oprezno, da ti cev uvek gleda u nebo ili zemlju.

9. Ne otimaj lov drugome i ne pucaj ispred drugog.

10. Ne ubij suviše, ubij na mrtvo.

     

LOVAČKA MOLITVA


Jesam. I moja puška i moj pas.


Lovac sam.


Al' pravičan kao što Plakida bejaše čuvši glas gospodnji Isusa Hrista, i posta Evstatije.


Sačuvaj me Gospode Bože iskušenja i u pravdi održi me da se po zapovestima tvojim vladam i podari mi plen koji mi uistinu pripada.


Poštujući Tebe, poštujem i Tvoje darove što NjV Priroda ima, a zavet Gospodu da ne skrnavim delo božjih ruku dajem i molim
za moju pušku i mog psa.

 

AMIN