Lovačko udruženje "Bogiša Popović Giša" - Vlasotince organizovano je u 15 lovačkih sekcija


Spisak lovačkih sekcija sa teritorijalnom pripadnošću:

1. Vlasotince Teritorija 1.mesne zajednice i naselja: Jastrebac, Dadince, Ravna Gora, Samarnica, Donja Lopušnja, Gradište, Gornja Lopušnja
2. Vlasotince Teritorija 2.mesne zajednice u Vlasotincu
3. Vlasotince Teritorija 3.mesne zajednice u Vlasotincu
4. Vlasotince Teritorija 4.mesne zajednice u Vlasotincu i sela Manastirište
5. Boljare Teritorija sela Boljare, Kruševica, Crnatovo, Brezovica, Ravni del, Predanča
6. Šišava Teritorija sela Šišava, Donja Lomnica, Gornja Lomnica, Crna Bara, Sredor, Lipovica i Gunjetina
7. Ladovica Teritorija sela Ladovica, Kukavica, Orašje, Gložane i Prilepac
8. Stajkovce Teritorija sela Stajkovce
9. Batulovce Teritorija sela Batulovce
10. Konopnica Teritorija sela Konopnica i Skrapež
11. Komarica Teritorija sela Komarica, Donji Prisjan i Gornji Prisjan
12. Svođe Teritorija sela Svođe, Borin dol, Džakmanovo, Donji Dejan, Progon i Bilo
13. Jakovljevo Teritorija sela Jakovljevo, Gornji dejan, Đorđine, Zlatićevo i Rajićevo
14. Gornji Orah Teritorija sela Aleksine, Pržojne, Lukačevo, Gornji Orah, Stranjevo, Jezdine i Ćuove
15. Dobroviš Teritorija sela Tegošnica i Dobroviš