LU „Bogiša Popović - Giša" iz Vlasotinca, gazduje lovištem „Lužnica" koje je ustanovljeno rešenjem Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prostire se na površinama šuma, zemljišta
i voda koje se nalaze na teritoriji opštine Vlasotince, okrug Jablanički, Republika Srbija. Ukupna površina lovišta iziosi 30.793 ha, dok je lovna površina 25.454 ha. Prema konfiguraciji terena lovište se može svrstati u kombinovani brdsko-plainnski tip lovišta, sa manjim delom ravničarskog tipa na zapadu.

Divljom sviinjom ovo lovište gazduje na površini od oko 14.000 hektara, matičii fond je procenjen na 158 divljih svinja, dok je ekonomski kapacitet lovišta 252 divlje svinje. U lovnoj sezoni 2014l2015 odstreljeno je ukupno 36 divljih svinja različitog pola i uzrasta i upravo to je podsticaj da se u ovom lovištu izgradi repro centar za uzgoj divljih svinja i dostigne ekonomski kapacitet lovišta. U toku su aktivnosti na izmeni Lovne osnove u delu - Plana gajenja divljih svinja za period 2015. do 2023. godine, kao mogućnost koja je već predviđena Lovnom osnovom iz 2013. godine u kojoj je navedeno:
U slučaju da korisnik lovišta namerava da intezivnije gazduje populacijom divlje svinje, moguća je izgradnja reprocentara koji će u kratkom vremenskom periodu podići brojnost popupacije do „željene", što podrazumeva da će biti ispunjeni svi zakonski uslovi za uzgoj i unos divljih svinja u lovište.

Repro-centar VlasotinceNa mestu zvanom „Beli Kamen" ovih dana privode se kraju radovi na izradi Repro centra za uzgajanje divljih svinja, površine 2,5 ha čija se izgradnja finansira sopstvenim sredstvima. Vrednost objekta iznosiće preko 1.500.000,00 dinara.

„Vlasotinački lovci su se upustili u izgradnju ovog objekta samoinicijatvno u cilju uzgajanja divljih svinja i njihovog naseljavanja u lovištu, zbog dostizanja većeg broja ove divljači kako bi se stvorila morućnost ponude lova na ovu vrstu divljači u lovnom turizmu, što je još jedan motiv za izgradnju ovog lovno-uzgojnog objekta. Izgradnja je počela novembra 2014.godine, i trajala je dvadesetak dana. U izgradnji su učestvovali lovci našeg udruženja i radnici stručne službe. Ponosni smo na ovaj objekat i nadamo se da ćemo u daljem periodu ubirati plodove svog rada, kaže naš sagovornik Vojislav Đorđević, predsedink Udruženja.


Nikola Vojinović