Dana 01.03.2021. godine Lovačko udruženje "Bogiša Popović-Giša" kao poreski obveznik koga zastupa dr vet med Lazar Stojiljković, predsednik udruženja, zaključilo je SPORAZUM o odlaganju plaćanja dugovanog poreza sa Ministarstvom finansija Republike Srbije, Poreska uprava-Sektor za naplatu, koje zastupa koordinator za sprovođenje postupka naplate na terenu u Nišu Stanče Pejčić.

Ukupan dug koji je ostavila bivša uprava zbog nezakonitog otkaza dva uposljenika u amanet sadašnjoj upravi je 1.299.066,62 dinara kao glavna poreska obaveza i kamata 8.199,06 dinara, što znači da ukupan dug iznosi 1.307.265,68 dinara.

Taj dug Lovačko udruženje će isplaćivati u 50 mesečnih rata, počev od marta 2021.godine do aprila meseca 2025.godine.

Mesečna rata je 26.145.31 dinara.

S' lovačkim pozdravom DOBAR POGLED želi vam uprava Lovačkog udruženja.