Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović-Giša" održan je 09.03.2021.godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku prisutni sledeći članovi upravnog odbora Lazar Stojiljković, Miloš Jovanović, Miloš Stanković, Milan Veličković, Miloš Todorović, Saša Jović, Dragan Gligorijević, Miloš Đokić, Igor Anđelković, Ivica Milenković, Aleksandar Todorović, te je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sastanka Upravnog odbora.

Konstatuje se da su sastanku prisutni i Sretko Vidosavljević predsednik Nadzornog odbora, Zoran Mitić član Nadzornog odbora, kao i Oliver Dimitrijević predsednik Disciplinske komisije i Branislav Stojanović član Disciplinske komisije. Prisutni su pravna služba LU advokat Zoran Rajković i advokat Predrag Milojković. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 10.02.2021

2. upoznavanje članova UO sa krivičnim prijavama pristiglim u LU od strane predsednika Disciplinske komisije Olivera Dimitrijevića i od strane zabrinutih lovaca.

3. izveštaj o radu predsednika Disciplinske komisije 

4. izveštaj predsednika Nadzornog odbora 

5. produženje roka za uplatu akontacije članarine za lovnu 2021/2022. godinu

6. upoznavanje članova UO sa finansijskim stanjem LU i donošenje odluka o plaćanju 

7. sprovodjenje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede-prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača, a u vezi lovačkih kamera - klopki i dvogleda 

8. predlog Upravnog odbora o visini članarine i načinu plaćanja za Skupštinu LU za lovnu 2021/2022. godinu 

9. razno 

Jednoglasno usvojen dnevni red.

Odluke 

1. usvojen zapisnik sa sednice UO od 10.02.2021. godine-jednoglasno.

2. Članovi Upravnog odbora su upoznati sa krivičnim prijavama i to krivičnim prijavama od strane predsednika Disciplinske komisije Olivera Dimitrijevića i od strane zabrinutih lovaca. Konstantuje se da je sastanku pristupio i član UO Dragiša Miljković kome je predsednik odobrio prisustvo.

Doneta je jednoglasna odluka da se prosledi krivična prijava zabrinutih lovaca OJT u Leskovcu sa dokumentacijom, kao i da se pridruži krivičnom gonjenju pokrenutom po krivičnoj prijavi od strane predsednika Disciplinske komisije Olivera Dimitrijevića. Takođe je i predsednik Nadzornog odbora Sretko Vidosavljević predložio da se svi članovi protiv kojih je pokrenut krivični postupak suspenduju odnosno da im prestane članstvo u Udruženju dok traje krivični postupak, o čemu odluku treba da donese Komisija o prijemu u članstvo i prestanku članstva. Predlog jednoglasno usvojen.

3. Predsednik Disciplinske komisije Oliver Dimitrijević je podneo izveštaj o radu.

4. Predsednik Nadzornog odbora Sretko Vidosavljevic je podneo izveštaj o radu.

Članovi UO jednoglasno prihvatiti izveštaj o radu Disciplinske komisije i izveštaj o radu Nadzornog odbora.

5. Jednoglasno je doneta odluka da se rok za uplatu akontacije članarine za lovnu 2021/2021. godinu od 3000 dinara produži do 31.03.2021.godine.

6. Članovi UO su upoznati sa finansijskim stanjem u Udruženju od strane predsednika UO i o plaćanju LU, doneta je odluka da se dug iz 2019. i januara 2020.  po računu prema Srbija-Promet u iznosu od 13.854,00 dinara plati.

7. Doneta je odluka da se prikupe ponude i izabere najpovoljniji ponuđač za kamere i dvoglede, a radi sprovođenja ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, a formirana je i komisija za kupovinu u sastavu: Lazar Stojiljković, Milan Veličković i Aleksandar Todorović.

8. Doneta je odluka da predlog UO za visinu članarine bude 11.000 dinara (sa odstrelom, mesom i trofejom), a 6.000 dinara za penzionere, studente, žene lovce i ratne vojne invalide. 

Upisnina za nove članove koji imaju prekid bude 3.000 dinara. Članarina za članove koji prvi put plaćaju članarinu ista je kao i za ostale članove koji su redovni.

9. Doneta je odluka da član komisije za prijem u članstvo i prestanku članstva bude Miloš Đokić, a predsednik udruženja je član navedene komisije po Statutu, tako da komisiju sačinjavaju Sava Veselinović, Miloš Todorović, Aleksandar Todorovic, Miloš Đokić i Lazar Stojiljković.

S lovačkim pozdravnom,
Dobar pogled.