Obaveštavaju se članovi LU "Bogiša Popović-Giša" iz Vlasotinca da je Lovačko udruzenje realizovalo ugovor potpisan sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Budžetski fond za razvoj lovstva, a u vezi projekta "Podrška sprovođenju monitoringa-nabavka posebnih digitalnih kamera i dvogleda".

          Nakon prispelih ponuda izabrana je najpovoljnija za LU. Kupljene su 4 kamere marke Suntek HC-330LTE 4G i 2 dvogleda marke Nikon Action EX 10x50 od MAGNUM - prodavnice opreme za lov i ribolov iz Jagodine, kao najpovoljnijeg ponuđača.

Dobar pogled.