Састанак Управног одбора ЛУ Богиша Поповић-Гиша из Власотинца одржан је 03.04.2021. године.

Након што је утврђено да су на састанку присутни следећи чланови УО Лазар Стојиљковић, Милош Јовановић, Милош Станковић, Милош Тодоровић, Милош Ђокић, Милан Величковић, Саша Јовић, Драган Глигоријевић, Сава Веселиновић, Игор Анђелковић, Саша Стојановић, Александар Тодоровић, Драгиша Миљковић, те је утврђено да постоји кворум за одржавање седнице УО.

Констатује се да је састанку УО присутан и председник Скупштине ЛУ Срђан Димитријевић. Присутан је и управник ловишта Горан Станковић и ловочувар Новица Станковић.

Председник УО предлаже следећи дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне седнице УО од 09.03.2021године

2.Усвајање Правилника о раду Службе ЛУ "Богиша Поповић-Гиша" из Власотинца

3.Упознавање чланова УО о расписаном конкурсу од стране Општине Власотинце за удружења грађана.

4.Упознавање чланова УО са опоменом пред утужење Ивице Ђокића ради накнаде штете у вредности од 10.400,00 динара због пуцања водоводног црева у кафани Ловац на спрату и 3000.00динара трошкови састављања опомене од стране адвоката Горана Гавриловића.

5.Упознавање чланова УО са опоменом пред утужење од стране Војислава Ђорђевића, Бобана Душановића и Саше Илића ради наплате нужних трошкова везаних за употребу правног лека и награде адвоката у вредност од 99.000,00 динара и 6.000,00 динара на име трошкова састављања опомене пред утужење преко пуномоћника Радета Р. Миленковића.

6.Упознавање чланова УО о понудама везаним за ловни туризам и обуку паса у ловишту;; Лужница".

----Констатује се да је састанку УО приступио и Ивица Миленковић те му председник одобрава присуство---

7.Упознавање чланова УО о завршеном пројекту са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде-Буџетски фонд за развој ловства.

8.Разно

Дневни ред предложен од стране председника УО усвојен једногласно

Разматрање по тачкама

1.Једногласно усвојен записник са седнице УО од 09.03.2021 године

2.Једногласно усвојен Правилник о раду Службе ЛУ,,Богиша Поповић-Гиша"Власотинце

3.Упознати чланови УО са конкурсом од стране Општине Власотинце за удружења и једногласно донета одлука да се на наведени конкурс конкурише.

4.Једногласно донета одлука да се плати штета Ивици Ђокићу због пуцања водоводне цеви на спрату кагане Ловац у износу од 10.400,00динара на име штете и 3.000,00динара на име трошкова састава опомене од стране адвоката.

5.Једногласно донета одлука у вези опомене пред утужење од стране адвоката Радета Р. Миленковића поводом жалби Војислава Ђорђевића,Бобана Душановића и Саше Илића ,је да поступак против именованих није окончан и да је захтев за исплату трошкова преурањен ,те Управни одбор не прихвата да плати трошкове жалбе у избосу од 99.000,00динара и трошкове на име опомене-састава исте у износу од 6.000,00динара.

6.Чланови УО упознати су са понудама за лони уризам и обуку паса птичара у ловишту "Лужница"

7.Упознати су чланови УО са реализацијом пројекта са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде-Буџетски фонд за развој ловства

8.Под разно су донешене следеће одлуке:

---Једногласно донета је одлука да Председник Скупштине ЛУ размотри термин за заказивање редовне годишње Скупштине и исту закаже.

---Једногласно донета је одлука да се поднесе захтев Електродистрибуцији Власотинце за решавање проблема електричне енергије у Ловачком дому у Крушевачко бучје.

---Једногласно донета одлука да правна служба ЛУ достави допис Ивици Ђокићу да уклони надстрешницу испред зграде Ловац,ограду,украсни камен и да врати фасаду у првобитно стање.

 

Уз ловачки поздрав ДОБАР ПОГЛЕД