Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince održan 07.06.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Igor Anđelković, Dragan Gligorijević, Ivica Milenković, Aleksandar Todorović, Saša Stojanović, Miloš Jovanović, Miloš Stanković, Saša Jović, Miloš Todorović i Jugoslav Tasić, te da postoji kvorum za održavanje Upravnog odbora. 

Konstatuje se da je sastanku Upravnog odbora pristupio i Miloš Đokić. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

1.usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 24.05.2021. godine 

2.upoznavanje članova UO o podnetoj tužbi od strane Predraga Nikolića iz Šišave protiv LU Bogisa Popović-Giša iz Vlasotinca. 

3.upoznavanje članova UO o vanrednom inspekcijskom nadzoru od strane Šumarsko-lovnog inspektora po prijavi lovac Dušanovic Bobana-2dve prijave i Dušana Djordjevica-1jedna prijava. 

4.upoznavanje članova UO sa potpisanim Ugovorom o lovnom turizmu broj 149/21 od 01.05.2021godine. 

5.Donošenje odluke o zameni oružanih listova za oružje u vlasništvu LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince.

6.Donošenje odluke o plaćanju obaveze po presudama Osnovnog suda iz Leskovca za upošljenike Gorana Stankovića i Novicu Stankovića. 

7.Razno 

Konstatuje se da je sastanku pristupio član UO Dragiša Miljković te mu predsednik odobrio prisustvo. 

Jednoglasno usvojen predloženi dnevni red 

ODLUKE PO TAČKAMA 

 

1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 24.05.2021godine. 

2. Upoznat upravni odbor sa tužbom Predraga Nikolića i jednoglasno doneta odluka da pravna služba LU u zakonskom roku da odgovor na tužbu i upusti se u proces. 

3. Upoznati članovi UO o vanrednom inspekcijskom nadzoru od strane Šumarsko-lovnog inspektora. 

4. Upoznati članovi Upravnog odbora o zaključenom Ugovoru o lovnom turizmu broj 149/21od 01.05.2021godine. 

5. Jednoglasno goneta odluka da se stari oružani listovi za oružje u vlasništvu LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince zamene novim biometrijskim oružanim listovima.

6. Jednoglasno doneta odluka da se upošljenicima isplati deo dugovanja za izgubljene zarade i dobit po presudama Osnovnog suda u Leskovcu i to po 100.000,00 dinara. 

7.Odluke pod tačkom razno:

--Doneta jednoglasno odluka da LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince nije zainteresovano za potpisivanje ponude o kolektivnom osiguranju. 

--Doneta jednoglasno odluka da se usvoji zahtev Marka Đelića za mirovanje članstva broj 147/21od 31.05.2021. godine. 

--Jednoglasno doneta odluka da se kupi oprema za rad Lovačkog kluba. 

 

                     DOBAR POGLED