Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" iz Vlasotinca održan je 30.07.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Dragan Gligorijević, Miloš Đokić, Miloš Jovanović, Miloš Stanković, Igor Andjelkovic, Saša Jović, Sava Veselinović, Ivica Milenković, Dragiša i Jugoslav Tasić te da postoji kvorum za održavanje sastanka Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

 

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 23.07.2021. godine 

2.Utvrđivanje odgovornosti upravnika lovišta Gorana Stankovića na sednici UO od 23.07.2021godine 

3.Davanje saglasnosti na spisak zbornih mesta za grupni lov na krupnu divljač i sitnu divljač predložen od strane stručne službe Lovačkog udruženja 

4.Donošenje odluke o odustajanju od zahteva za preregistraciju malokalibarske puške 

5.Razno 

Dnevni red usvojen jednoglasno 

Razmatranje po tačkama

 

1.Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 23.07.2021godine 

2.Povodom dešavanja na sastanku upravnog od 23.07.2021. godine doneta je odluka da se upravniku lovišta uruči Upozorenje s obzirom da postoji sumnja da je isti učinio svojom krivicom povredu radne obaveze iz čl.ana 179. stav 2 tačka 5 Zakona o radu i član 18. stav 1. tačka 12 Ugovora o radu-jednoglasno.

3.Jednoglasno data saglasnost na spisak zbornih mesta za grupni lov na krupnu divljač i sitnu divljač predložen od strane stručne službe Lovačkog udruženja.

4.Jednoglasno doneta odluka da se odustane od preregistracije malokalibarske puške zbog starosti i nemogućnosti registracije.

5.Razno 

 

--Upoznati članovi Upravnog odbora sa finansijskim stanjem u Udruženju na dan 30.07.2021. godine 

--Doneta odluka da se upošljenicu Novici Stankoviću isplati iznos od 150.000,00 dinara a Goranu Stankoviću iznos od 60.000,00 dinara kao deo dugovanja po presudama.

--Doneta odluka da se kupi lovački karabin i da se upošljenici Goran i Novica Stanković pošalju na obuku za rukovanje oružjem sa olučenim cevima, u slučaju da nemaju uverenje za rukovanje oružjem sa olučenim cevima. 

 

                       Dobar pogled