Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" iz Vlasotinca održan dana 13.08.2021godine 

 

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Jugoslav Tasić, Miloš Todorović, Aleksandar Todorovic, Saša Jović, Saša Stojanović, Sava Veselinović i Miloš Stanković te kvorum za održavanje sednice Upravnog odbora. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

 

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 30.07.2021godine 

2.Upoznavanje članova UO o raspisanom konkursu MPŠV RS-Uprave za šume za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda  za razvoj lovstva za lovnu 2021/2022godinu 

3.Donošenje odluke o dešavanjima na sastanku upravnog odbora od 23.07.2021godine nakon uručivanja upozorenja upravniku lovišta i nakon  davanja odgovora na upozorenje od strane upravnika. 

4.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja za izdavanje lovnih karata. 

5.Donošenje odluke o kupovini fazanske divljaci-najpovoljnija ponuda-po godišnjem planu gazdovanja. 

6.Donošenje odluke o plaćanju duga po presudama Osnovnog suda iz Leskovca za upošljenike Gorana Stankovića i Novicu Stankovića. 

7.Donošenje odluke o plaćanju advokatskoj kancelariji Rajković. 

8.Razno 

Konstatuje se da su sastanku prisutni i Dragan Gligorijević i Igor Andjelkovic .

 

Jednoglasno usvojen dnevni red. 

 

Pristupilo se raspravi po tačkama dnevnog reda

Konstatuje se da je sastanku Upravnog odbora pristupio i Milan Veličković 

 

1.Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 30.07.2021godine 

2.Jednoglasno doneta odluka da se kod MPŠV RS-Uprave za šume, Budžetskog fonda  za razvoj lovstva konkuriše za unapređenje stanja populacije fazanske divljaci kroz podršku u finansiranju za nabavku i naseljavanje. 

 

Konstatuje se da je Saša Stojanović uz odobrenje predsednika UO iz opravdanih razloga napustio sastanak UO.

 

3.Jednoglasno doneta odluka da se zbog dešavanja na sastanku upravnog odbora od 23.07.2021godine upravniku lovišta Goranu Stankoviću izrekne mera opomene 

4.Odlučivanje o 4.tački dnevnog reda odlaže se do sledećeg upravnog odbora. 

5.Doneta odluka jednoglasno da se kupi fazanska divljač po Godišnjem planu gazdovanja lovište za 2021/2022godinu 

6.Doneta je odluka da se upošljenicima Goranu Stanković i Novici Stankoviću isplati preostali dug po presudama Osnovnog suda u Leskovcu 

7.Doneta je odluka da se advokatskoj kancelariji Rajković isplati iznos po računu koji su dostavili a na iznos u računu. 

8.Odluke pod tačkom razno 

 

--Odobreno mirovanje članstva Stojanu Milenkoviću iz Kukavice 

 

--Jednoglasno prihvaćen predlog da se iznos uplate od 3000,00dinara na ime Rade Pejčić koji je preminuo prebaci njegovom sinu Pejčić Aleksandru 

 

--Doneta odluka da predsednik udruženja ima pravo da zaslužnim lovcima i prijateljima lovačkog udruzenja naruči lovne na teret udruženja pod uslovom da ispunjavaju uslove po  Zakonu o divljaci i lovstva i po Zakonu o oružju i municiji 

 

                       DOBAR POGLED