Nakon što je utvrđeno da su sastanku UO prisutni Lazar Stojiljković, Miloš Todorović, Miloš Đokić, Igor Anđelković, Miloš Stanković, Aleksandar Todorović, Sava Veselinović, Milan Veličković, Dragan Gligorijević, Saša Jović te da postoji kvorum za održavanje Upravnog odbora, a predsednik predlaže sledeći dnevni red:

 

1.Usvajanje zapisnika sa sednice UO održane 13.08.2021. godine 

2.Upoznavanje članova UO o isteku ugovora o dodatnom radu sekretara Nenada Mitića i donošenje odluke po tom osnovu

3.Upoznavanje članova UO o kvaru stare Lade Nive i donošenje odluke o popravci 

4.Donošenje odluke o plaćanju materijala za izradu Lovačke komore za prijem odstreljene divljači 

5.Donošenje odluke o vraćanju i predaji malokalibarske puške PS Vlasotince

6.Donošenje odluke za kupovinu municije za stručnu i lovočuvarsku službu 

7.Razno 

 

Jednoglasno usvojen predloženi dnevni red  

 

Odluke po tačkama 

 

1.Usvojen zapisnik sa sednice UO od 13.08.2021godine-jednoglasno. 

 

2.Doneta odluka da se sa sekretarom Nenadom Mitićem ne produži ugovor o dodatnom radu, s obzirom da Udruženje nije u mogućnosti da izvrši traženu uplatu dodatnog rada od 15.000 dinara mesečno.

Doneta odluka da se dugovanja za avgust mesec isplate u celosti u iznosu od 10.000 dinara, sekretaru Nenadu Mitiću.

 

Prihvaćena ostavka sekretara Nenada Mitića.

Na prvoj sednici Skupštine biće izabran novi sekretar.

 

3.Doneta odluka da se popravi stara Lada Niva i da se Nadzorni odbor obavesti da iskontroliše putne naloge-jednoglasno.

 

4.Jednoglasno doneta odluka da se izvrši plaćanje utrošenog materijala za izradu Lovačke komore za prijem odstreljene divljači .

 

5.Doneta jednoglasna odluka da se izvrši vraćanje malokalibarske puške PS Vlasotince zbog nemogućnosti preregistracije. 

 

6.Jednoglasno doneta odluka da se za stručnu i lovočuvarsku službu kupi municija i to 40 metaka, 20 komada za kalibar 16 i 20 komada za kalibar 12 i to 20 komada jedinačno zrno i 20 komada sačmu prečnika 5 mm(dvojka).

 

7.Odluke pod tačkom Razno:

 

***Jednoglasno doneta odluka da se Igor Anđelković ovlasti za izdavanje i naručivanje lovnih karti i za izdavanje potvrda vezano za SUP, disciplinskom kažnjavanju članova Udruženja. 

 

***Jednoglasno doneta odluka da se lovočuvar Novica Stanković ovlasti za izdavanje dozvola za krupnu i sitnu divljač u odsustvu upravnika Gorana Stankovića.

 

***Jednoglasno doneta odluka da se Turističkoj organizaciji Vlasotince za 25.09.2021. godine izda spratni deo restorana "Lovac'' radi organizovanja Festivala hrane i pića "Ukusi juga'' bez nadoknade. 

 

***Doneta odluka da se sačeka dostavljanje evidencije o položenim lovačkim ispitima od strane LSS kako bi se videlo da li Stevan Ristić ima položen lovački ispit.

 

***Doneta odluka da se višak uplate koju je izvršio Radisav Bogdanović prebaci za narednu godinu na ime članarine.

 

***Doneta odluka da se Miroljubu Stojanoviću iz Vlasotinca višak novca uplaćen na ime članarine prebace za narednu godinu. 

 

                           DOBAR POGLED