Nakon što je utvrđeno da su sastanku UO prisutni Lazar Stojiljković, Miloš Todorović, Saša Jović, Miloš Đokić, Dragan Gligorijević, Sava Veselinović, Ivica Milenković, Miloš Stanković, Jugoslav Tasić, Igor Anđelković i Saša Stojanović te da postoji kvorum za održavanje upravnog odbora, te predsednik predlaže sledeći dnevni red:

 

1.Usvajanje zapisnika sa sednice UO od 06.09.2021. godine 

2.Organizacija Lovačke slave Sv.Evstatije-organizacioni odbor

3.Upoznavanje članova UO sa krivičnom prijavom Dušanović Bobana Višem javnom tužilaštvu u Nišu protiv stručne i lovočuvarske službe 

4.Razno 

 

Jednoglasno usvojen predloženi dnevni red. 

Pristupilo se raspravi po tačkama dnevnog reda. 

 

1.Jednoglasno usvojen zapisnik sa sednice UO od 06.09.2021. godine. 

 

2.Jednoglasno doneta odluka da LU "Bogiša Popović-Giša" pomogne organizaciju lovačke slave Sv.Evstatije u skladu sa finansijskim planom za 2021/2022 godinu. 

 

3.Članovi UO upoznati sa Krivičnoj prijavi Dušanović Bobana.

 

4.Odluke pod tačkom razno 

 

***Jednoglasno doneta odluka da se obavesti Šumarsko-lovni inspektor u vezi lovno-tehničkih objekata u lovištu "Lužnica''.

 

***Jednoglasno doneta odluka da se EPS obavesti opomenom pred utuženjem u vezi nerešavanja problema električne energije od Crne Bare do Lovačkog doma.

 

***UO  je jednoglasno doneo odluku, a na predlog Ivice Milenkovića, da se zatraži od LU "Crna Trava" potvrda da se protiv Vojislava Đorđevića ne vodi disciplinski postupak u LU "Bogiša Popović-Giša", a koja je neophodna za članstvo u Lovačkom udruženju. 

                         DOBAR POGLED