Lovačko udruženje “Bogiša Popović Giša” iz Vlasotinca osnovano je 1906. godine i pravni je sledbenik svih asocijacija lovaca na teritoriji prvo sreza, a danas opštine, Vlasotince. To znači da sve ono sa čime trenutno raspolaže, stvoreno je entuzijazmom, radom i zalaganjem svih generacija lovaca.

Ima 1.120 registrovanih članova,
dok se broj aktivnih članova kreće do 600 članova godišnje.

 


NAJNOVIJE VESTI